Hjem

Egebjerg Lokalhistoriske Forening - Arkiv.


Vestre Stationsvej 2, 5762 V. Skerninge

Åbningstider:

Alle mandage kl 15:30 - 17:00

Sommerferie i juli måned.

Telefon:         62244215

E-mail:           egebjerg-lhf@get2net.dk

Web:              egebjerglokalarkiv.dk

Bank:              Danske Bank

                       Reg. nr. 1551 Konto nr. 2286491

                       (Husk: Navn og Adresse)


                      Forening/Arkiv har haft lokaler på 1.sal i den gamle stationsbygning i Vester Skerninge

                     siden starten i 1978. Bygningen blev opført i 1916 samtidig med banen mellem Fåborg

                     og Svendborg blev anlagt. Banen blev nedlagt i 1954, men bygningen fungerede herefter som

                     posthus indtil 1994, hvor kommunen overtog og indrettede stueetagen til  børneinstitutionen

                     "Mariehønen".


Egebjerg Lokalhistoriske Forening-Arkiv dækker området i den tidligere Egebjerg

Kommune, som bestod af sognene: Stenstrup, Lunde, Kirkeby, Ulbølle, Hundstrup, Ollerup

Vester Skerninge og Øster Skerninge. Området indgår nu i Svendborg Kommune.


De ca. 550 lokalarkiver i Danmark har til formål at indsamle - registre - bevare og formidle

lokalhistorie. Materialerne kan være om personer, virksomheder, foreninger, huse, gårde,

fotos, breve, erindringer, protokoller, skøder og andre dokumenter.


Arkiverne er offentlige og arbejdet udføres for det meste af frivillige medarbejdere, der har

tavshedspligt i forhold til ikke at videregive fortrolige oplysninger, de har fået kendskab til

på arkivet. Disse følger i vidt omfang reglerne for Statens Arkiver. Noget af det indleverede

materiale er ikke umiddelbart tilgængeligt. Det er typisk personfølsomme oplysninger, hvor

der skal gå et vist antal år, før man må bruge det.Copyright © All Rights Reserved